Jest nas wielu.

Nasze specjalizacje to Google Ads, Pozycjonowanie Stron, Facebook Ads, Analityka i Audyty kampanii SEM oraz SEO.

 

Poni?ej znajdziesz ka?dego specjalist?, który sk?ada si? na obraz jednej z najwi?kszych agencji SEO i SEM w Europie ?rodkowej. Relacje z klientami opieramy na szacunku i transparentno?ci, ale te? chcemy da? si? lubi?. W naszej wspó?pracy z Tob? zale?y nam na Twoim komforcie. Dok?adamy starań by? czu? si? z nami dobrze i by wzajemnie si? rozwija?.

 

Lubimy to co robimy.?Reklama internetowa to dla nas fascynuj?ca kraina i ch?tnie Ci? po niej oprowadzimy.

in

Mateusz Bieganowski

CEO & Partner

in

Krzysztof Mas?owski

CEO & Partner

Gerard Bernat

Chief Revenue Officer

Agnieszka Lis

Sales Team Manager

in

Micha? Nowak

Business Development Manager

in

Artur Kwieciński

New Business Manager

in

Joanna Ha?aszkiewicz

Google Ads & eCommerce Trainer

in

Martyna Miko?ajczak

Product Designer

in

Krzysztof Borzymowski

Sales Director

in

Witold Ch?ciński

Executive Ads Specialist

in

Daniel Chru?ciński

Executive Ads Specialist

in

Agnieszka Talarska

Executive Ads Specialist

in

Szymon Kaczmarek

Executive Ads Specialist

in

Dariusz Cichocki

Executive Ads Specialist

in

Monika Dudek

Executive Ads Specialist

in

Patrycja Krawczyk-J?cz

Senior Ads Specialist

in

Tomasz ?uczak

Senior Ads Specialist

in

Katarzyna Nowakowska

Senior Ads Specialist

in

Karol Marciniak

Ads Specialist

in

Krzysztof Wieczorkowski

Ads Specialist

in

Anna Swornowska

Ads Specialist

in

Pawe? Grabowski

Ads Specialist

in

Klaudia Zielke

Ads Specialist

in

Daria Nawrocka

Ads Specialist

in

Natalia Fr?ckowiak

Ads Specialist

in

Joachim Leonarski

Ads Specialist

in

Natalia Kachniarz

Ads Specialist

in

Dariusz Gryczewski

Ads Specialist

Agata Kowal

New Business Specialist

Alicja Rost

New Business Specialist

Marcin Mokry

Customer Success Specialist

Konrad Mi?kus

New Business Specialist

Natalia Zielińska

New Business Specialist

Weronika Waszczuk

New Business Specialist

in

Jakub Perkowski

Senior Google Ads Strategist

in

Pawe? Dalecki

Senior Google Ads Strategist

in

Olga Badeusz

Google Ads Strategist

in

Maksymilian Melion

Google Ads Strategist

in

Bartosz Szlachetka

Head of SEO Team

in

Katarzyna Jurewicz

Head of Copywriting

Sylwia ?migielska

Foreign Language Advisor

in

?ucja Stachura

SEO Manager

in

Tomasz Kolera

Executive SEO Specialist

in

Joanna Michalska

Executive SEO Specialist

in

Przemys?aw Krajniak

Senior SEO Specialist

in

Andrzej Simkowski

Senior SEO Specialist

Mateusz Tomys

Senior SEO Specialist

in

Rafa? Stefanowicz

Senior SEO Specialist

in

Jacek Smogur

Senior SEO Specialist

Artur Krawczyk

Senior SEO Specialist

Maciej Czy?

SEO Specialist

Aleksandra Szulda

Junior SEO Specialist

Dawid Jesiak

Junior SEO Specialist

Pawe? Kasprowicz

SEO Support Specialist

in

Jakub Michalak

Social Media Ads Manager

in

Adrianna Roszak

Social Media Ads Manager

in

Jakub Nowak

Content Marketing & Social Media Manager

in

Maciej Popio?ek

Head of Content Marketing

in

Dominika M?czka

Content Marketing & Linkedin Manager

in

Izabela Pirańska

Digital Marketing Specialist

in

Rados?aw Strzelecki

Technology Manager

in

Micha? Lipiński

Programmer

Zbigniew Bober

Graphic Designer

Piotr Dubiel

Graphic Designer

Micha? Fortuniak

Graphic Designer

Marek Bieganowski

Graphic Designer

Anna Mas?owska

Finance Analyst

Artur D?ubak

Business Training & Coaching Partner

Anna Kope?

Senior Administration Specialist

Malwina Kramer

Administration Specialist