Poszukujemy Wybrańców, co technologii i ?wiata digital si? nie boj?!

Jeste? jednym z nich?

Dlaczego My?

Jeste?my tutaj, by zmienia? sposób my?lenia o ?wiecie reklamy, wprowadza? innowacje, ulepsza? komunikacj? i – co najwa?niejsze – generowa? dochody naszym klientom.

Aby to zrobi?, potrzebujemy przebojowych, ró?norodnych i otwartych osób.

Pozostań ciekawy.

Cenimy do?wiadczenie, ale dla nas licz? si? tak?e konkretne umiej?tno?ci i obiecuj?ca osobowo??. Je?eli lubisz poszerza? swoj? wiedz?, u nas znajdziesz swoje miejsce.

Korzy?ci

Wiedza

Wiedza do zdobycia

Doszkalamy si? na ka?dym etapie – od juniora, po seniora. Na sta?e korzystamy z kursów on-line, konferencji bran?owych i podr?czników. Uczymy si? od siebie i innych.
Wsparcie

Wsparcie

Popro?, a uzyskasz pomoc. Ju? na wst?pie nowe osoby w teamie otrzymuj? dedykowanego opiekuna, wi?c czytaj, sprawdzaj i pytaj.
Wsparcie

Niezale?no?? i kreatywno??

Wyznaczanie sztywnych ram i oczekiwanie kreatywnych rozwi?zań kompletnie mija si? z celem. U nas ka?dy samodzielnie dobiera metody i narz?dzia pracy. Liczy si? efekt.
Jasna ?cie?ka rozwoju

Jasna ?cie?ka rozwoju

Na ka?dym etapie masz mo?liwo?? podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, a Twoje wynagrodzenie za ?wiadczone us?ugi jest adekwatne do poziomu wiedzy i do?wiadczenia.
Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy

Dostosuj plan dnia do wydajnej pracy. Wizyta u lekarza, Dzień Mamy w przedszkolu, mechanik – niewa?ne, po prostu organizujesz prac? tak, by mie? czas na niespodziewane wydarzenia. 8-16? 6-14? czy 11-19? Liczy si? jak, a nie kiedy.
Elastyczne godziny pracy

Nowiutkie, ?wie?utkie biuro

Jeste?my pr??nie rozwijaj?c? si? agencj? interaktywn? – ro?niemy w takim tempie, ?e a? zabrak?o nam miejsca. Nasze nowe biuro jest nowoczesne, przestronne i funkcjonalnie.

Co powiesz na to, ?eby mie? to wszystko u nas?

Wierzymy, ?e niesamowite projekty wykonuj? spe?nieni ludzie.

Zobacz aktualne oferty

Nice

Pracuj i b?d? sob?!

Pos?uchaj Krzy?ka, naszego specjalisty Google Ads i sprawd?, jacy jeste?my.