Padwerk http://www.padwerk-psychologie-en-spiritualiteit.info Psychologie en Spiritualiteit in de Praktijk Fri, 13 Jan 2017 15:23:05 +0000 nl hourly 1 Alle Nederlandstalige Padwerklezingen /alle-nederlandstalige-padwerklezingen/ Tue, 02 Aug 2016 15:45:52 +0000 /?p=321 Padwerklezing 001: Het leven een zee; wat het Pad van je vraagt Trefwoorden: gedachten, spiritualiteit, waarheid
Padwerklezing 002: Besluiten en beproevingen Trefwoorden: beslissingen, God, pijn, spiritualiteit

]]> Padwerklezing 002: Besluiten en beproevingen /padwerklezing-002-besluiten-en-beproevingen/ Tue, 02 Aug 2016 15:20:40 +0000 /?p=313 [gview file=”http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/wp-content/uploads/2016/08/lezing-002D.pdf”]

]]>
Padwerklezing 001: Het leven een zee; wat het Pad van je vraagt /padwerklezing-001-het-leven-een-zee-wat-het-pad-van-je-vraagt/ Tue, 02 Aug 2016 15:17:23 +0000 /?p=311 lezing-001D

]]>
Artikelenoverzicht /artikelenoverzicht/ Wed, 02 Oct 2013 19:45:28 +0000 /?p=175 Lees verder Artikelenoverzicht ]]> Gary Vollbracht – De opvatting van padwerk over het leven

Begrippen in padwerk

Dottie Titus: Werken met de padwerklezingen

Dottie Titus: Het verschil tussen gevoelens en emotionele reacties

Dottie Titus: Hoger zelf, lager zelf en masker

Brian T.N. Stokes: Padwerk over seksualiteit

Patricia A. Burke: Het padwerk proces – De moed om je diepste negativiteit onder ogen te zien

Brainstormsessie van Padwerk Vermont

Saskia Hontelé Gommers: De fundamentele innerlijke houding omkeren

Wims Padwerk-artikel met citaten

Samsara

]]>
Gary Vollbracht: De opvatting van Padwerk over het leven /gary-vollbracht-de-opvatting-van-padwerk-over-het-leven/ Wed, 02 Oct 2013 17:18:19 +0000 http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/?p=62 Lees verder Gary Vollbracht: De opvatting van Padwerk over het leven ]]> Alle spirituele paden hebben een opvatting over het leven. Je haalt dát uit spirituele paden wat je raakt en overeenkomt met je persoonlijke idee van de waarheid en laat de rest rusten tot later. Het doel van zo’n levensopvatting is geen dogmatisme om je aan vast te klampen uit veiligheid. De levensopvatting van een spiritueel pad is eerder een raamwerk waarbinnen je spiritueel kunt groeien, en plezier, rust en voldoening kunt vinden. Met dit in gedachten volgt hier een korte beschrijving van de levensopvatting van Padwerk.

De levensopvatting van Padwerk is dat iedereen goddelijke kwaliteiten in zich heeft, die je diepste wezen zijn, je hogere zelf. Een van de doelen van je aanwezigheid hier op aarde is om deze goddelijke kwaliteiten in je aardse leven tot uiting te brengen. Deze kwaliteiten, die voor iedere persoon uniek zijn, kunnen gegroepeerd worden in drie basiskwaliteiten: kracht (verlangen om te scheppen), liefde (verlangen om je te verbinden) en kalmte (sereniteit, verlangen naar waarheid). Deze goddelijke kwaliteiten in ons allen staan allemaal in dienst van het Geheel, van de Kosmos en van Eenheid: in dienst van God van wie wij allemaal deel uitmaken, een Eenheid vormend. En het uiten van deze goddelijke aspecten vanuit je hogere zelf leidt tot echte vreugde, geluk, rust, plezier en voldoening.

Mandala3

Maar er zit een belemmering in ons mensen. Als onderdeel van je goddelijkheid heb je een vrije wil gekregen. Met je vrije wil heb je ervoor gekozen om afgescheiden te zijn van het Geheel, van Alles Dat is, van God. Onze menselijke staat is geen verenigde staat, maar een dualistische [gesplitste,vertaler] staat. In deze dualiteit zie je jezelf als een ‘afgezonderd ik’ (of ‘kleine god’), afgezonderd van God die ‘daar ergens’ is, gescheiden van jou.

In je aardse incarnatie heb je dus aspecten die van het Geheel afgescheiden willen zijn, die ‘succesvol’ willen zijn en in hun afzondering op hun gemak willen zijn. In deze toestand gebruik je je goddelijke kwaliteiten op een vervormde manier ten dienste van een afgescheiden ik, in plaats van in dienst van het Geheel, terwijl je denkt dat dit je gelukkig maakt.

Deze vervorming van de goddelijke basiskwaliteiten, je lagere zelf, uit zich als eigengereidheid (ik wil wat ik wil wanneer ik dat wil: een vervorming van kracht), angst (angst om liefde te vertrouwen: van en voor anderen, van en voor God), en trots (je identificeert je met je ik als ‘kleine god’ en vindt jezelf superieur aan en onafhankelijk van anderen). We hebben daarom in ons menszijn niet gekozen voor een toestand van Eenheid, maar voor onze menselijke dualistische toestand: een toestand van afgescheiden zijn [ik en jij, wij en zij, ik en God, vertaler], een toestand van ‘goed’ en ‘slecht’, ‘succes’ en ‘mislukking’, ‘plezier’ en ‘pijn’.

Vroeg in je leven, onder invloed van je ouders en andere mensen die boven je staan, concludeer je dat deze ‘kleine god’-benadering niet de manier is om veilig in deze wereld te bestaan: je wordt niet geaccepteerd, niet aardig gevonden en je krijgt wellicht niet wat je wil. Je zou zelfs door mensen die boven je staan gestraft kunnen worden, omdat je te onafhankelijk en ongehoorzaam bent.

En je weet niet zeker wat je moet doen, aangezien je bekijkt wat het betekent afgescheiden te zijn van je goddelijke essentie. Op de een of andere manier voel je je in je ‘kleine god’ toestand schuldig en onwaardig. Je bent bang om door God bestraft te worden. Dus ontwikkel je een persoonlijkheid die je als geïdealiseerde versie van jezelf aan de wereld, jezelf en God laat zien. Je doet je voor als je goddelijke zelf. Deze neppersoonlijkheid wordt niet gevoed door je goddelijke bron, maar wordt gevoed vanuit je afgescheiden ik, die in feite weinig of geen macht heeft vergeleken met de macht van je Goddelijke essentie. In deze neppersoonlijkheid draag je maskers die onze goddelijke kwaliteiten imiteren: je draagt een krachtmasker, een liefdesmasker en een kalmtemasker. Deze maskers zijn nog steeds een dualistische menselijke positie, de schijnbaar positieve kant van de dualistische munt.

Deze dualistische toestand, hoewel vaak onbewust voor ons, zorgt voor een rotgevoel. Natuurlijk ervaar je pseudogeluk en pseudovoldoening. Als je ‘succesvol’ bent in de wereld duurt het wellicht jaren om te beseffen hoe slecht je je voelt of misschien sterf je terwijl je denkt dat je ten volste hebt geleefd. Maar als je geluk hebt word je je langzaam bewust van je toestand. Je begint de onrust te voelen onder de show van succes en kalmte. In het begin lijkt het misschien beangstigend, vernederend en beschamend als je begint te zien hoe je zelf, niet anderen en niet God, veel van je eigen problemen hebt veroorzaakt.

Persoonlijke verandering bestaat in eerste instantie uit bewustwording van al deze aspecten van je (het hoger zelf, lager zelf en masker) op een verstandelijk, en meest belangrijk, op lichamelijk en emotioneel niveau, waarmee je gewoonlijk niet zo bekend bent. Je gaat jezelf zien als oorzaak van de gevolgen in je leven die je ervaart. Belangrijk hierbij is dat je jezelf van afstand gaat observeren, vanuit het gezichtspunt van een deel van je dat kan dienen als meelevende objectieve waarnemer. Het zijn confronterende dingen die je in jezelf tegenkomt en het is belangrijk om jezelf niet te beoordelen of veroordelen in dit veranderingsproces.

In de loop van de tijd, en die tijd kan lang zijn, zelfs tientallen jaren, groeit je opmerkzaamheid, valt je masker af en lost je lager zelf zich op zodat al je energie zich in dienst kan stellen van het Geheel en de Eenheid, oftewel God, de God met wie je één bent in je wezen. Dit veranderingsproces is een daad van overgave aan God binnenin je, dat deel van je dat één is met alles dat bestaat. In dit proces ga je van alles ervaren: echte vreugde, geluk, rust, plezier en voldoening, je bestemming!

Padwerk is een combinatie van lezen, emotioneel werk, meditatie, groepservaringen en ander werk dat dit veranderingsproces ondersteunt. Padwerk wordt gedaan met een helper en anderen die je een veilige omgeving kunnen bieden die nodig is voor dit vaak confronterende werk van persoonlijke groei. De beloning voor het volledig omarmen van dit persoonlijke werk is onmeetbaar: een leven dat meer geleefd wordt.

Gary Vollbracht is een Padwerkhelper in Cincinnati en oprichter van het Tourmaline Life Center.

]]>
Begrippen in Padwerk /begrippen-in-padwerk/ Wed, 02 Oct 2013 17:10:08 +0000 http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/?p=58 Lees verder Begrippen in Padwerk ]]> Hier volgt een opsomming van enkele van de meest gebruikte begrippen en uitdrukkingen in Padwerk.

Dagelijkse terugblik

De dagelijkse terugblik is een oefening om zelfkennis te ontwikkelen. De lezingen raden aan om elke dag de momenten op te schrijven waarop we negatieve en verstorende gevoelens hadden, zoals angst, verontwaardiging, boosheid, een overreactie of ons slachtoffer voelen. In onze onbewustheid geloven we dat de gebeurtenissen die de gevoelens veroorzaken, onuitgenodigd op ons afkomen. Maar, als we na enkele weken onze aantekeningen doornemen, kijken we ervan op hoe die gevoelens zich herhalen. Dit wijst er op dat we actief deelnemen in deze gebeurtenissen, ze zelfs oproepen. We zien dan dat we geen slachtoffers zijn in de zin die we hadden gedacht. Misschien zijn we slachtoffers van onze eigen onbewustheid! Het zien van de patronen noopt ons ertoe om de onderliggende emotionele houding te zoeken en te vinden, die constant dezelfde situaties schept. De dagelijkse terugblik is daardoor uiterst belangrijk in het aan het licht brengen van de onderdelen van de beelden, onze hardnekkige misvattingen, zodat we ze kunnen herkennen en ontkrachten.

Het is ook nuttig om in een ander deel van onze notities boodschappen van ons hoger zelf op te schrijven of inspirerende woorden die ons raakten. Zo voorkomen we dat we de vergissing maken ons te identificeren met de vervormde delen in ons die disharmonie scheppen.

Helper

Een helper is een Padwerk-beoefenaar die diep betrokken is bij het zuiveringswerk volgens de Padwerk-leringen en is opgeleid om anderen in hun ontwikkeling te helpen. Helpers geven één-op-één-sessies, leiden groepen en onderwijzen Padwerk. Helpers gaan door met hun eigen groei door voortgaande sessies met een andere Padwerk-helper. Van helpers wordt verlangd om een periode van helperschap onder supervisie uit te voeren.

Het Hoger Zelf, het Lager Zelf en het Masker

In een poging om het menselijke wezen in zijn volledigheid weer te geven, kunnen we ons dit voorstellen in de vorm van drie concentrische cirkels. De buitenste cirkel noemen we ons masker-zelf. Dit masker geven we vorm, afhankelijk van hoe wij willen dat anderen ons zien en hoe we zelf zouden willen geloven dat we zijn. Het masker-zelf is ook een bescherming tegen de onthulling van wat we niet willen dat anderen van ons zien en van wat we niet willen zien in onszelf. In de zin dat we er indruk op anderen mee willen maken, is het masker-zelf een aspect van wat we het ego noemen. Het is een gecontroleerde en gemanipuleerde uitdrukking van onszelf, gecreëerd om enkele van onze verborgen en deels onbewuste doelen te bereiken.

Bij het scheppen van ons masker-zelf, werken we – meest onbewust natuurlijk – als een beeldhouwer met een model. Het model dat we willen kopiëren wanneer we ons masker maken, is het geïdealiseerde zelfbeeld. Het is een voorstelling van wat we willen zijn, niet in de diep bevredigende spirituele betekenis, maar in de zin van tegemoetkomen aan de verwachtingen van anderen en van proberen om te ontsnappen aan onze eigen angsten. Daardoor herbergt het geïdealiseerde zelfbeeld vele schadelijke misvattingen die we niet opmerken. Desalniettemin heeft het een sterke negatieve kracht en het beheerst onze levens via het masker-zelf.

venetian-mask

Achter het masker-zelf verbergt zich de tweede cirkel, die verborgen wereld van egocentrisme die we het lager zelf noemen. Dit is in feite wat het masker-zelf verbergt, omdat we niet willen dat anderen de angst, de haat, de gierigheid, de wreedheid, de vervormde waarnemingen en de verstandelijke misvattingen van ons lager zelf zien. Zelf willen we dit ook niet onder ogen zien. In het lager zelf hebben beelden hun plaats en deze veroorzaken negatieve reacties en patronen die strijd en narigheid scheppen in onze levens.

We hebben allemaal een hoger zelf, dat de binnenste kern van ons wezen is. Dit hoger zelf is deel van de universele intelligentie en universele liefde die het gehele leven doordringen. Het is onze goddelijke vonk. Het hoger zelf is vrij, spontaan, liefdevol, vrijgevig, alwetend en in staat tot blijvende vreugde en gelukzaligheid. Het zijn de korte contacten met dit hoger zelf die mensen hun ware geluk, hun creativiteit en hun echte plezier geven. We kunnen verbinding krijgen met ons hoger zelf door de waarheid onder ogen te zien, door te geven vanuit ons hart en niet voor persoonlijk gewin of beloning, door te zorgen voor en te houden van elkaar en door meditatie en gebed.

Beelden

We worden niet geboren met een heldere, onvervormde waarneming van de werkelijkheid. Als gevolg van vorige incarnaties en jeugdervaringen in dit leven, zien we veel situaties op een vervormde manier. Als deze vervormingen zich ontwikkelen tot een hardnekkige, diepgewortelde conclusie over het leven, spreken we van een beeld. Een beeld is opgebouwd uit misvattingen, vervormde gevoelens en fysieke blokkades. Uiteraard is een conclusie die we trekken uit een vervormde waarneming een verkeerde conclusie; daarom zijn beelden eigenlijk verkeerde conclusies over de aard van de werkelijkheid die zo vastgegroeid zijn in de psyche, dat ze signalen worden die ons gedrag aansturen bij bepaalde gebeurtenissen. Zo’n beeld wordt niet onderworpen aan rationeel onderzoek maar wordt vaak verdedigd met uitgebreide rationalisaties.

Een voorbeeld van een beeld dat gevormd is in de jeugd, zou kunnen zijn dat het tonen van m.n. warme gevoelens een teken van zwakte is en ertoe zal leiden dat ons pijn wordt gedaan. Ook al is dit een persoonlijk beeld, het wordt versterkt door het maatschappelijke massabeeld dat – vooral voor een man – het tonen en lichamelijk uitdrukken van warme gevoelens onmannelijk en zwak is, omdat het verlies van controle betekent. Een persoon met dit beeld zal dan, in elke situatie waarin hij zich emotioneel zou kunnen openstellen, het signaal van de beelden gehoorzamen i.p.v. spontaan te reageren op de feitelijke situatie of persoon, hetgeen de positieve, levensbevestigende reactie zou zijn. Hij handelt tegenover anderen op zo’n manier dat ze negatief op hem zullen reageren en zijn onware overtuigingen bevestigen. Zo berooft hij zichzelf van plezier en beperkt hij de stroom van de levenskracht, waarbij hij innerlijke spanningen schept en zijn beeld verder voedt. Door zulke beelden schept de persoon negatieve dwangmatige patronen en reacties die het ontplooien van zijn vermogens inperken.

De Levenskracht

De levenskracht is de vrij vloeiende energiestroom die zich uit in alle wezens, dingen en ideeën. Niets bestaat zonder. De levenskracht heeft drie wezenlijke eigenschappen: beweging, bewustzijn en ervaring.

Wanneer we ons niet verzetten tegen de levenskracht die altijd door ons heen stroomt, kunnen we gelukzaligheid ervaren. Dit wordt mogelijk wanneer ons hele organisme in harmonie is met de werkelijkheid op lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en spiritueel niveau. Dit vraagt het opgeven van misvattingen en verdedigingsmechanismes die ons weerhouden van eenwording van de persoonlijkheid met de levenskracht. Om dit mogelijk te maken, moeten we in beweging zijn, onszelf toestaan om te groeien, een bewustzijn voorbij de dualiteit verkrijgen en alle gevoelens ten diepste ervaren zonder weerstand.

Zelfs in onze huidige staat van zijn kunnen we contact maken met de levenskracht, wanneer we de verwarring van vervormde gevoelens, gedachten en stemmingen ontrafelen. Wanneer we de waarheid van de huidige staat accepteren en bereid zijn om in het nu te leven, zullen we onmiddellijk worden doordrenkt met de wijsheid en vreugde van de levenskracht. Naarmate onze ontwikkeling zich voortzet, wordt de levenskracht niet enkel op zeldzame momenten ervaren, maar wordt deze een deel van ons leven.

chakras

Negatieve Intentie en Positieve Intentie

Negatieve intentie is dat deel van het zelf dat opgesloten zit in een weigerende houding, een onverzettelijk ‘nee’ tegen onderdelen van het leven. Het is niet hetzelfde als negativiteit. Negativiteit omvat een brede verscheidenheid van gevoelens zoals afgunst, haat, angst of trots. Negatieve intentie is de opzettelijke keuze om vast te houden aan een staat van het tegenwerken van het leven en het zelf. Het is ook een middel om het leven te straffen. Moed en nederigheid zijn vereist om te erkennen dat zich zo’n plek van kwaadwilligheid in ons bevindt. Achter deze houding en de weerstand om deze op te geven, ligt een verwrongen, onvolwassen redenatie. Als deze worden herkend en erkend, ligt de weg open naar de overgang naar positieve intentie en zo naar bevrijding.

Om je naar een houding toe te bewegen van positieve intentie, moet je de diepe innerlijke zekerheid ontwikkelen dat de overvloed en scheppende kracht van het universum elke beperking overstijgt. Je kunt een positieve houding tegenover het leven scheppen op basis van een gegrond, helend veranderingsproces dat je volledig zelfverantwoordelijk maakt. Om dit te laten slagen is het nodig dat je een houding van vertrouwen aanneemt tegenover jezelf en het leven. Verankerd in je goede wil, wetende dat de kracht van jou is, kun je je negatieve intentie blootleggen. Anders is het onmogelijk om deze te veranderen. Wanneer je je vrijmaakt van je negatieve intentie, word je niet langer onderuitgehaald door die van anderen. Je zult je openen voor liefde, in de wetenschap dat het universum een rijke en vreugdevolle plaats is waarin je thuis bent.

Werkelijke Zelf

Het werkelijke zelf is ons hoger zelf, in wezen is ons hoger zelf onze ware identiteit. Spirituele waarheden kunnen vaak alleen in schijnbare tegenstellingen worden uitgedrukt: zo gedefinieerd, is het werkelijke zelf zowel onze huidige werkelijkheid als de werkelijkheid die we kunnen bereiken. We zijn ons werkelijke zelf al, onder de lagen van verwarring, angst en dwalingen. Toch is ons werkelijke zelf ook het potentieel volmaakte zelf, de staat die we bereiken wanneer deze lagen zijn herschapen en verwijderd. Ons werkelijke zelf leeft in eenheid, en heeft nooit die goddelijke staat verlaten. We noemen het werkelijk, in tegenstelling tot onze afgescheiden aspecten die in illusie verkeren.

Eenheid en Dualiteit

Mensen leven in dualiteit. Daardoor nemen ze alles waar door paren van tegengestelden: goed of kwaad, licht of donker, juist of verkeerd, levend of dood. Dit komt doordat ons bewustzijn gespleten is. Deze dualistische wijze van waarnemen verbergt de diepere werkelijkheid van het universum voor ons, die fundamentele eenheid is.

Iedere ziel verlangt naar de verenigde staat van bewustzijn – een staat van absolute werkelijkheid, gelukzaligheid, vrijheid en vervulling. Het is mogelijk deze staat te bereiken of er in ieder geval een glimp van op te vangen, want ons werkelijke zelf leeft in deze eenheidsstaat ook al zijn we er ons niet bewust van. We ervaren het wanneer we ons identificeren met ons hoger zelf; dan wordt dualiteit overstegen. Zodra een ziel deze staat van bewustzijn heeft ervaren, hoe kort ook, dan is er altijd de mogelijkheid om de gespleten dualistische staat aan te vechten door onszelf te herinneren aan ons ware wezen en de eenheid van alle leven.

Vicieuze cirkel

Psychologisch gesproken is een vicieuze cirkel een zichzelf in stand houdend en herhalend patroon van negatieve, destructieve en bedrieglijke houdingen die elkaar versterken. Deze komt voort uit een beeld of misvatting die ons afsluit van de werkelijkheid van een situatie; naarmate de vicieuze cirkel voortgaat en we steeds verder verwijderd raken van de oorspronkelijke vergissing, wordt het steeds moeilijker die misvatting nog te zien en recht te zetten.

Neem bijvoorbeeld iemand die de misvatting heeft dat de enige manier om zich te verdedigen tegen de pijn die anderen hem kunnen aandoen, is om hen bang te maken van hem. Ook al wekte hij aanvankelijk geen vijandige gevoelens op, hij zal die zeker uitlokken door zijn pogingen om anderen angst aan te jagen. Deze vijandigheid zal hem nog dreigender en tirannieker maken en hij zal elk nieuw ‘bewijs’ gebruiken om zijn oorspronkelijke misvatting opnieuw te bevestigen. Uiteindelijk ontkomt hij niet aan een of andere nare ervaring, die hij zal interpreteren als het resultaat van een gebrek aan ‘kracht’ van zijn kant. Zo blijft hij een gevangene van zijn eigen vicieuze cirkel en gaat hij keer op keer door dezelfde ervaring.

]]>
Dottie Titus: Werken met de Padwerklezingen /dottie-titus-werken-met-de-padwerklezingen/ Wed, 02 Oct 2013 16:38:01 +0000 http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/?p=43 Lees verder Dottie Titus: Werken met de Padwerklezingen ]]> Je kunt de lezingen op een aantal verschillende manieren gebruiken en bestuderen, waarvan ik er hier vier noem. Experimenteer er een beetje mee zodat je een methode kunt vinden die voor jou werkt. Of misschien leiden ze je naar een methode die jezelf bedenkt en bij jou hoort. Gewoon lezen kan natuurlijk ook.

[Opmerking: het lezen van de Padwerklezingen is slechts een onderdeel van padwerk als psychologisch en spiritueel werk aan jezelf.]

 

De Vijf Vragen Methode:

Toen ik deze techniek leerde kennen, heeft ze de lezingen totaal veranderd voor me. Velen van ons hebben de neiging om ons te richten op het lagere zelf en het lezingenwerk kan zwaar lijken als je dat doet. Deze methode brengt op een evenwichtige manier een groot aantal positieve aspecten van de lezingen aan het licht.

Begin met het lezen van de zegening aan het begin van de lezing. Kun je de zegening ontvangen? Zitten er woorden in waardoor je je ongemakkelijk voelt? Wees je bewust van je lichaam, je adem, je gevoelens en gedachten wanneer je de zegening leest en door je heen laat gaan.

Beantwoord deze vragen terwijl je de lezing leest:

1. Wat is de belofte van de lezing?

2. Waarin herken ik me in de lezing?

3. Waarom ben ik niet zoals ik zou willen en kunnen zijn?

4. Hoe kan ik veranderen zodat ik wel ben zoals ik zou willen en kunnen zijn?

5. Wat kan ik doen aan de dingen die de verandering in de weg staan?

 Misschien wil je enkele passages die je erg aanspreken opschrijven of markeren. Padwerklezingen zijn bijzonder omdat verschillende thema’s ons op verschillende momenten in ons leven raken. Je kunt een lezing vandaag lezen en enkele thema’s zullen eruit springen. Als je dezelfde lezing een jaar later leest (en soms al een week later) zul je ontdekken dat andere thema’s ineens je aandacht vragen. Dan lijkt het alsof je de lezing niet eerder hebt gelezen. Vandaar dat je lezingen vele malen opnieuw kunt lezen. Er zijn lezingen die ik twintig keer of meer gelezen heb en nog steeds lijken ze elke leesbeurt weer nieuw.

Salvador-The-Phantom-Cart800

De ‘Geraakt Worden’ Methode:

1. Bid of vraag dat de lezing je diep mag raken. Merk op of je hier vertrouwen in hebt. Bid dat je ontwikkelingsproces aansluit bij de lezing zodat belangrijke passages helder worden voor je. Als je pas bekend met Padwerk kun je wellicht vragen om uiterlijke gebeurtenissen die je kunnen helpen de thema’s van de lezing te doorgronden.

2. Maak jezelf ontvankelijk om de lezing je wezen in te laten stromen wanneer je hem in één keer leest zonder hem teveel verstandelijk te willen begrijpen.

3. Herinner jezelf er elke dag aan om de lezing tot je door te laten dringen, eventueel door meditatie, gebed of een andere oefening.

4. Lees de lezing opnieuw ongeveer twee weken nadat je hem de eerste keer las. Lees hem deze keer punt voor punt, ben je bewust van de dingen die nu spelen in je leven en die in de lezing aan de orde komen. Als je wilt kun je aantekeningen maken over de punten die je opvallen tijdens het lezen. Organiseer je aantekeningen na afloop omdat de Gids onderwerpen vaak op een manier ordent die lastig op een schoolse manier is samen te vatten.

5. Vind je dankbaarheid voor je vooruitgang en/of de volgende stap in je proces. Vraag om de hulp die je nodig hebt, door gebed, vragen, sessies of op welke manier dan ook.

 

Carolyn Tilove’s ‘Geef jezelf een sessie’ Methode:

0. Lees de lezing in één keer.

1. Lees de lezing zin voor zin.

 2. Elke keer als je de geringste reactie bemerkt, stop en neem het serieus.

” Merk je emotionele reacties op en ‘ga in dialoog’ met ze.

” Schrijf deze emotionele reacties en dialoog op.

” Zet eventuele verstandelijke verklaringen en voorbeelden tussen haakjes.

 3. Als je een bepaald deel van een lezing moeilijk vindt, ga dan terug naar het begin ervan.

” Doe dit zo vaak als nodig tot de passage je duidelijk wordt, zowel verstandelijk als emotioneel.

” Ga pas daarna door naar een volgend gedeelte.

” Opmerking: In het begin kan een onbegrepen passage zo klein zijn als een zinsdeel of een zin.

” Op een bepaald moment ‘breek je door de lezing heen’ en glijdt de lezing naar binnen als zoete koek.

 

Intuïtieve Methode:

De eerste keer dat je deze methode probeert, kies je een willekeurige lezing, zelfs zonder naar de titel te kijken voordat je hem uit hebt. Ik raad dit aan omdat het je vertrouwen versterkt dat wat je leert niet gebaseerd is op voorkennis over de lezing.

Ga in een comfortabele, meditatieve houding zitten. Leg de lezing in je schoot, hou hem in je handen of plaats hem op je buik (of op welke manier voor jou het intuïtiefst voelt). Let op wat erin je opkomt in de volgende vijf tot dertig minuten, al naargelang je voorkeur en ervaringen. Je kunt het opschrijven of gewoon blijven zitten. Probeer niet te analyseren of je ervaringen in logica of theorieën te vatten. Let gewoon op wat er aan woorden en gevoelens in je opkomt en wat die met je doen. Je zou een andere stemming of bewustzijnsstaat kunnen ervaren, misschien eerder dan allerlei ideeën. Als dit gebeurt, observeer de nieuwe staat en wacht tot na de meditatie met allerlei verstandelijke en analytische hoogstandjes.

Zodra je intuïtieve ingevingen krijgt die voor jou genoeg zijn, begin je met het lezen van de lezing.

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.

]]>
Dottie Titus: Het verschil tussen gevoelens en emotionele reacties /dottie-titus-het-verschil-tussen-gevoelens-en-emotionele-reacties/ Wed, 02 Oct 2013 16:33:35 +0000 http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/?p=41 Lees verder Dottie Titus: Het verschil tussen gevoelens en emotionele reacties ]]> Theorie:

Hoewel beide vaak onder de noemer ‘gevoelens en emoties’ worden geplaatst, is een emotionele reactie iets heel anders dan een gevoel. Een gevoel is een stromend iets, een natuurlijke zielsbeweging die van moment tot moment verandert. Als iemand iets zegt of doet, kun je je gekwetst voelen. Dat duurt niet lang, tenzij je een emotionele reactie hebt. Dit verschil is heel belangrijk omdat je onder emotionele reacties lijdt en ze je veel zelfkennis kunnen verschaffen.

Een emotionele reactie doet zich voor als je een opkomend gevoel verandert, gewoonlijk door het gevoel te onderdrukken of het tegenovergestelde: door te overdrijven. Als iemand je kwetst kun je het onderdrukken door te zeggen of te denken dat je helemaal niet gekwetst bent: “Er is niks aan de hand, dit doet me niks.” Zo druk je het gevoel diep weg waar het ongemerkt verder woekert. Of je overdrijft een gevoel waarmee je het veel meer kracht geeft dan het verdient: “Zo ben ik nog nooit behandeld, wat denkt ie wel niet?” Een gevoel van kwetsing kan dan makkelijk uitgroeien tot boosheid of woede en laat zo langer zijn sporen na dan nodig.

Emotionele reacties gaan niet makkelijk weg. Ze blijven hangen in je onbewuste en komen herhaaldelijk aan de oppervlakte als je je herinnert wat er gebeurde. Een emotionele reactie komt vast te zitten in je terwijl een gevoel stroomt en verandert. Zolang je je gevoelens voelt zonder te proberen ze te veranderen, bewegen en veranderen ze vanzelf.

feelings-emotions

Hoe weet je of het gaat om een gevoel of om een emotionele reactie? Hier volgt de top negen van aanwijzingen voor een emotionele reactie:

– spanning;

– woede;

– verwijten;

– kwaadspreken of kwaaddenken;

– van anderen willen dat ze partij kiezen, medestanders zoeken;

– terugkerende gedachten en herinneringen;

– oordelen;

– de drang om te kwetsen;

– reacties die in geen enkele verhouding staan tot de aanleiding.

Emotionele reacties zijn goudmijnen voor zelfkennis en zelfontwikkeling. De Gids zegt dat een emotionele reactie nooit over de huidige situatie gaat. Nooit! Het gaat altijd om een pijn uit het verleden die door de gebeurtenis opnieuw geraakt wordt. Zo kun je wanneer je een emotionele reactie hebt, graven naar materiaal voor je groei. Een emotionele reactie bevat enorme hoeveelheden informatie (naast energie) die je nodig hebt om de huidige reactie te begrijpen, de oorsprong ervan in het verleden te ontdekken en de oude pijn los te laten.

Je reageert emotioneel doordat je herinnerd wordt aan een pijnlijke situatie uit het verleden. Er wordt gekrabd aan niet-genezen wonden waardoor de wond zich opent en je de pijn opnieuw voelt.

Zodra je eenmaal het verband vindt tussen de huidige reactie en de oude wond, is het relatief makkelijk je los te maken van het huidige conflict omdat je weet dat dát niet de oorzaak is van je gevoelens.

Hoe vind je dat verband?

Praktijk [en een essentieel onderdeel van het dagelijkse psychologische padwerk dat je kunt doen]:

[Als je geen ervaring hebt met psychotherapie of emotioneel-spirituele therapie is het verstandig om voorzichtig zijn met deze methode aangezien ze sterke emoties kunnen veroorzaken en je kunnen terugbrengen naar pijnlijke jeugdherinneringen. In dat geval is het wellicht beter deze methode niet te gebruiken of een helper te zoeken.

Probeer het onderstaande zo ontspannen en ‘licht’ mogelijk te doen. Leg je zelf geen druk van ‘moeten’ op.]:

1. Richt je op het gevoel van de emotionele reactie en merk hoe intens het is. Respecteer dat.

2. Begin je te verplaatsen in je ‘observerende zelf’, dat deel van jezelf dat het gevoel als het ware van buitenaf kan bekijken. Ik gebruik woorden als: “Kijk eens hoe ik me hierover voel, dat is een sterk gevoel.” Gebruik de woorden die voor jou kloppen. Op het moment dat je naar het gevoel kijkt, identificeer je je er niet meer mee. Dan kun je ermee beginnen te werken.

3. Wees nieuwsgierig naar de oorsprong van dit gevoel. Observeer het gevoel en vraag je af waar het vandaan komt. Komt het je bekend voor? Waar in je lichaam voel je het?

4. Maak je nu los van de huidige situatie. Laat jezelf terugreizen in je verleden.

5. Vraag jezelf wanneer je je eerder zo voelde. Het is belangrijk om de huidige aanleiding van het gevoel te vergeten, alleen hoe het voelt is belangrijk. Begin je te herinneren wanneer je je zo voelde.

6. Misschien herinner je je gelijk de eerste keer dat je dit voelde, blijf anders teruggaan in je herinnering naar steeds vroegere momenten dat je dit voelde. Wat gebeurde er toen? Blijf bij het gevoel terwijl je de omstandigheden terughaalt die je dit gevoel gaven. Wie deed je pijn of kwetste je? Wat deden ze? Wat deed jij?

7. Als je een wond uit je jeugd hebt gevonden, kun je nu beginnen met het helingsproces.

8. Ten eerste, blijf gewoon bij het gevoel. Als er tranen of woede komen, mooi. Dit zijn de gevoelens die je als kind niet kon verdragen, daarom leven ze nog steeds onderhuids voort in je. Laat jezelf toe ze nu volledig te voelen.

9. Leef mee met het kind dat je was toen dit gebeurde. Ik gebruik woorden als: “Zo voelde ik me toen. Wat verdrietig (of beangstigend of pijnlijk)”. Gebruik de woorden die voor jou kloppen.

10. Maak geen haast met dit proces. Als je bereid bent bij de pijn te blijven en medeleven voor het kind te hebben dat je toen was, zul je merken dat de gevoelens beginnen te veranderen. Dat innerlijke kind heeft vele jaren gewacht tot iemand zijn of haar pijn erkende en de gevoelens bevestigde. Naar gelang je dit doet kan de pijn helen.

11. Blijf bij het gevoel zolang het voor jou goed voelt. Maak de gevoelens niet kleiner dan ze zijn, maar overdrijf ze ook niet. Laat ze eenvoudigweg stromen. (Ik verwijs naar dit proces als “het draineren en droogleggen van het moeras” omdat je letterlijk een diepe bron van gevoelens aanboort en drooglegt). Heel soms kun je in één keer al deze gevoelens vrijmaken, maar over het algemeen

zul je vooruitgang boeken, je opgelucht voelen en dan enkele maanden (of dagen of weken of jaren) ontdekken dat je weer emotioneel reageert op een voorval. Dat is normaal. Begin het proces opnieuw. Uiteindelijk zul je het moeras droogleggen en niet makkelijk meer geprikkeld worden om emotioneel te reageren. En misschien wel helemaal niet.

12. Als je klaar bent, neem dan een moment om het hele proces door te nemen: probeer te begrijpen dat de persoon die jou prikkelde niet de oorzaak was van deze pijn. Het was een pijn die je al deze jaren in jezelf meedroeg. De andere persoon herinnerde je er gewoon aan dat de pijn daar nog zat. Door dit te doen was die persoon een geschenk voor je, een leraar. Laat de verwijten los die je nog steeds hebt omdat de persoon die gevoelens naar boven bracht.

13. Haal diep adem wat een zuiverend effect heeft en voel je dankbaar voor het werk dat je zojuist hebt gedaan.

14. Als je een dagboek bijhoudt of af en toe notities maakt, wil je misschien over deze ervaring schrijven.

15. Als je oneerlijk bent geweest tegen de persoon op wie je reageerde, wil je misschien met hem of haar praten en misschien je excuses aanbieden als je vindt dat dat nodig is.

16. Ga door met je leven!

 

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.

]]>
Dottie Titus: Hoger zelf, lager zelf en masker /dottie-titus-hoger-zelf-lager-zelf-en-masker/ Wed, 02 Oct 2013 16:29:36 +0000 http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/?p=39 Lees verder Dottie Titus: Hoger zelf, lager zelf en masker ]]> Je hebt een fysiek lichaam en energielichamen die je niet kunt zien en in spirituele vorm bestaan. Gedachten, gevoelens en emoties hebben een energetische lading en scheppen ook spirituele vormen. Je reacties in de zichtbare wereld laten zich zo gelden in de energielichamen.

Het hoger zelf is de goddelijke vonk in je kern. Het hoger zelf heeft de fijnste energie en meest stralende kwaliteiten van je persoonlijkheid. Naarmate je spirituele ontwikkeling toeneemt des te minder het hoger zelf wordt verhuld door de grovere energie van het lager zelf en des te meer je mooie karaktereigenschappen aan de oppervlakte komen.

Het doel van spirituele ontwikkeling is om het lager zelf om te vormen in het hoger zelf. De dikte van deze laag hangt af van je ontwikkeling en kan verschillen per energielichaam en per aspect van een energielichaam. Bijvoorbeeld: je emotionele energielichaam kan in het algemeen beter ontwikkeld zijn dan je verstandelijk energielichaam, maar je kunt dan nog steeds problemen hebben met jaloezie tegelijk met een goed ontwikkeld verstandelijk begrip van relaties.

Het lager zelf bestaat uit tekortkomingen, zwaktes, onwetendheid en luiheid. Het lager zelf heeft er een hekel aan zichzelf te veranderen. Het heeft een sterke, eigengereide wil en wil zijn zin krijgen zonder daarvoor een redelijke prijs te betalen. Het lager zelf is trots, egoïstisch en ijdel.

lower self-higher self

Het masker ontwikkelt zich als je beseft dat het volgen van je lager zelf je in problemen brengt en je ongeliefd maakt. Daarom laat je een ander beeld van jezelf zien aan de mensen om je heen, het masker.

Het masker is je persoonlijke reclamebureau. Het houdt zich alleen maar bezig met wat andere mensen van je vinden. Het masker probeert een beeld van jezelf te tonen waardoor anderen je zien zoals jij wilt dat ze je zien. Het is erg manipulatief, hoewel het masker soms nobel kan overkomen.

Perfectionisme is een onderdeel van het geïdealiseerde zelfbeeld, een ander woord voor het masker. Als jong kind werd je geleerd dat het lager zelf niet acceptabel is. Het werd niet gepikt en niemand wilde bij je zijn als je boos was of gemeen. Zo besloot je als kind manieren te vinden om anderen wel van je te laten houden. Dat is de geboorte van het masker omdat het geen werkelijk einde van je lager zelf betekent, slechts het verbergen ervan. Het geïdealiseerde zelfbeeld is de lijst van eigenschappen waaraan je van jezelf moet voldoen en neigt zo naar perfectionisme.

Zelfs als je het lager zelf nog niet kunt veranderen ben je beter af als je jezelf niet voor de gek houdt en eerlijk bent. Als je je toevlucht neemt tot je masker, verwijder je je nog verder van een gezonde ontwikkeling. Je begint te geloven dat je masker is wie je echt bent. Dan zinkt het lager zelf, dat je niet wil zien, diep weg in het onbewuste en kan daar blijven groeien en problemen veroorzaken in je leven. Je hebt dan geen idee waardoor de problemen komen en je kunt het lager zelf niet omvormen omdat je vergeten bent dat het bestaat.

Je krijgt emotionele problemen door je masker en je leven dat een leugen is geworden. Waarachtigheid betekent niet dat je moet toegeven aan je lager zelf, maar het betekent dat je je boosheid, jaloezie en andere negatieve eigenschappen herkent en erkent voor jezelf.

Quote van de Gids over het doel van padwerk:

Wees je ervan bewust dat je gevoelens nog steeds onontwikkeld zijn op een aantal gebieden. Dan heb je een goede basis om te beginnen. Het zal makkelijker voor je zijn jezelf recht in het gezicht te kijken als je beseft dat onder de lagen van het lager zelf je hoger zelf leeft, je uiteindelijke en volmaakte werkelijkheid die je uiteindelijk bereikt. Om het hoger zelf te bereiken moet je eerst je lager zelf onder ogen zien, je tijdelijke werkelijkheid, het niet bedekken omdat dat de afstand tussen jou en je eigen hoger zelf alleen maar vergroot. Om het lager zelf onder ogen te zien moet je je tot elke prijs van je masker ontdoen. Je kunt jezelf hiertoe bewegen als je het bestaan van de drie zelven voor ogen houdt.

Om gelukkig, gezond en op je gemak te zijn, is het nodig deze vragen te stellen en erover te mediteren:

Wat is mijn werkelijke ‘ik’?

Wat is mijn hoger zelf?

Wat is mijn lager zelf?

Waar heb ik een masker, een vervalsing?

 

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.

]]>
Brian T.N. Stokes: Padwerk over seksualiteit /brian-t-n-stokes-padwerk-over-seksualiteit/ Wed, 02 Oct 2013 16:14:15 +0000 http://padwerk-psychologie-en-spiritualiteit-19555810.pathwork-psychology-and-spirituality.info/?p=37 Lees verder Brian T.N. Stokes: Padwerk over seksualiteit ]]> “De erotische kracht is één van de machtigste krachten die er bestaan en heeft een enorme stuwkracht en invloed.”

(Padwerklezing 44: De krachten van liefde, eros en seks)

“De kracht van seksualiteit in zijn ideale vorm kan vollediger dan elke andere menselijke ervaring laten zien wat spirituele gelukzaligheid, eenheid en tijdloosheid zijn. In de totale seksuele ervaring breek je door de grenzen van tijd en afgescheidenheid waarbinnen je beperkte denken je heeft opgesloten. Zo’n ervaring herinnert je aan je ware bestaan in de eeuwigheid.”

(Padwerklezing 207: De spirituele symboliek en het spirituele belang van seksualiteit)

 

Seksualiteit is de berg die uitnodigend oprijst aan de horizon voor ons allemaal. Ongeacht hoeveel je ervan houdt of er een hekel aan hebt, ervan geniet of je er rot over voelt, het is een klim die je moet maken tijdens de reis naar het ware zelf. Het geschenk van Padwerk is de gelegenheid om jezelf te zien staan aan de voet van deze menselijke topervaring met ontzag en belangstelling, niet met angst en twijfel, maar met de instrumenten om de klim naar liefde, verbondenheid en geluk te maken. Voor iedereen.

De moderne samenleving lijkt erop uit om van seks keer op keer iets alledaags en gewoons te maken. Televisie, films en muziek zijn geobsedeerd door seksualiteit op een puberale manier. In het hart van deze bijna wanhopige parade van vervormde platte beelden van alomaanwezige seks ligt de echte angst dat het wezenlijke van deze unieke menselijke ervaring ons zal ontgaan. In de mate dat we dat niet begrijpen, zijn we geschokt door de macht van seks om presidenten en goeroes, huwelijken, vriendschappen en gezinnen ten gronde te richten.

Magritte schildert een vrouw

De grootste valkuil op weg naar seksuele heelheid is de verkeerde opvatting dat je seksualiteit slechts een deel van je is, ergens “daar beneden”, iets dat je kunt leren gebruiken, gescheiden van je spirituele wezen. Veel populaire benaderingen om je seksualiteit te ‘verbeteren’ volgen deze lijn en zijn meestal niet effectiever dan de talloze ‘wonderdiëten’ om blijvend af te vallen. Padwerk belicht onze seksualiteit van een unieke kant, als een onafscheidelijk deel van ons kernwezen.

De eerste stap in je ontwikkeling is de zachtmoedige acceptatie van je seksualiteit zoals die nu is, hoe verterend of koel dan ook, hoe vervormd of geblokkeerd dan ook, hoe overheersend aanwezig of ontbrekend dan ook. Het helpt niet om de ‘boodschapper de schuld te geven’, dit deel van jezelf te veroordelen en het grotere plaatje van je spirituele reis op aarde te negeren. Je begint door eerlijk en open naar dit deel van jezelf te kijken. Voor velen betekent dit het losmaken van een leven van schaamte en ontwijking, voor anderen de herbeleving van angst en misbruik.

Alles wat bestaat in de menselijke geest komt naar buiten in de seksuele ervaring, het is onmogelijk om iets daarbuiten te laten. (…) Het is daardoor een onfeilbare aanwijzing van de toestand van je geest. Je seksuele ervaringen zullen onthullen waar je bevrijd bent en één met de goddelijke wet, waar je kwaadwillig en destructief bent en waar je vastzit en stilstaat omdat de destructiviteit verborgen is en niet aangepakt wordt. (Padwerklezing 207)

Padwerk is er duidelijk over dat aandacht voor je seksualiteit van levensbelang is, ongeacht of je een relatie hebt, seksuele contacten hebt, of niet: elk probleem dat je hebt in het leven heeft als één van zijn wortels een seksueel element dat we ontwijken. Dit zijn inderdaad krasse woorden. Een onmiddelijke reactie hierop is om dit idee te verwerpen: “Hoe kan alles in het leven over seks gaan?” De Gids reduceert de levensproblemen niet tot het platte begrip van seks dat we zo goed kennen, maar verheft seksualiteit als sleutelervaring tot zijn ware aard: “de scheppende kracht op elk bestaansniveau”. (Padwerklezing 44)

“Aangezien de stroom van genieten in de levenskracht zich voornamelijk voordoet als seksualiteit, bevat destructieve, geblokkeerde energie ook geblokkeerde seksuele energie. (…) Vandaar dat elke moeilijke situatie in je leven een seksuele stagnatie in je innerlijk vertegenwoordigt waar je bang voor bent en voor wegloopt. (…) Dit geldt voor alle hardnekkige problemen, of ze nou wel of niet iets met seksualiteit te maken lijken te hebben.” (Padwerklezing 148, Positiviteit en Negativiteit: één energiestroom)

Het Padwerk materiaal geeft ruime aandacht aan de vele manieren waarop je seksualiteit geblokkeerd kan zijn, en wat je kunt doen om je seksualiteit weer te voelen stromen. Al deze manieren kunnen in dit korte artikel niet behandeld worden, het vergt een toegewijde persoonlijke zoektocht. Een paar voorbeelden kunnen verduidelijken hoe praktisch en toepasselijk de wijsheid van de Padwerk Gids is t.a.v. dit kerngegeven van je mens-zijn.

J. is een 50-jarige echtgenoot en vader van drie pubers. Hij is al 20 jaar gelukkig getrouwd en succesvol in zijn werk, maar hij merkt dat zijn seksbeleving zich steeds meer concentreert rond seksfoto’s op pornosites op het internet. Zijn vrouw heeft onlangs ontdekt dat hij de sekssites bezocht, toonde haar gekwetstheid en geschoktheid en nu hebben ze zich beiden seksueel van elkaar teruggetrokken. J. schaamt zich en is gefrustreerd omdat hij oprecht van zijn vrouw houdt en haar aantrekkelijk vindt terwijl hij weet dat veel van zijn seksleven zich richt op zijn heimelijke gedrag. Hij heeft geprobeerd zijn obsessie in te dammen maar voelt zich erin meegezogen ondanks bewuste pogingen te stoppen.

De manier waarop velen van ons het genotsprincipe in onze seksualiteit het meest voelen is in ons fantasieleven. De energie is opwindend en krachtig, het brengt je tot de rand van de mogelijkheid om je echt met een ander te verenigen. Fantasie is op zichzelf een positief deel van je seksualiteit. Aan de andere kant kan het ook de barrière worden tot werkelijk contact als je genotservaring vast komt te zitten aan de fantasieën i.p.v. aan de ervaring van liefde geven en ontvangen. J. streed met veel inzet maar weinig succes tegen zijn obsessie tot hij in een sessie met een Padwerk helper zijn angst inzag dat het opgeven van zijn fantasieleven niet betekende dat hij ook de seksuele opwinding moest opgeven die het hem gaf. J. was verbaasd om zichzelf zo goed beschreven te zien in Padwerklezing 135, Beweging en Ontspanning:

“mensen die zich volkomen bewust zijn van hun fantasieën, maar die genot alleen maar in hun fantasie kunnen ervaren, of ze nu een relatie met iemand hebben of niet. (…) nemen aan dat het opgeven van de fantasie gelijk staat met het opgeven van genot. En niemand wil natuurlijk zijn genot opgeven.”

erotic hindu sculpture

Door herhaaldelijk zijn angst te uiten met zijn helper en de verborgen kracht ervan vrij te laten, kon J. op den duur ervaren dat “het zuivere en gezonde genot veel mooier tot uiting komt” (Padwerklezing 135). Hij zag hoe seks en liefde in zijn gedachten twee verschillende dingen waren geworden en maakte de bewuste beslissing om de twee weer samen te brengen in de wetenschap dat meer, niet minder, genot hem en zijn vrouw te wachten stonden. J. hanteerde daarna een andere klassieke Padwerkaanpak: het ontdekken van en verantwoordelijkheid nemen voor zijn negatieve bedoelingen door zich terug te trekken van zijn vrouw en voor alles wat hij op zijn vrouw projecteerde: zijn negatieve ervaringen met zijn eigen moeder en met vrouwen in het algemeen. Dit was niet makkelijk omdat hij hardnekkig vasthield aan zijn ideale zelfbeeld als een liefhebbende en zorgende echtgenoot en vader. Uiteindelijk zag hij de waarheid in van zijn terughoudendheid en de wreedheid achter zijn projecties, en hoe die hem afhielden van wat hij het meest wilde: een hartstochtelijk huwelijk.

M. is een 53-jarige alleenstaande vrouw die twee keer getrouwd is geweest, geen van beide keren met veel plezier of genot, seksueel en anderszins. Allebei haar echtgenoten beschuldigden haar van frigiditeit (het onvermogen om seksuele opwinding te voelen), iets wat M. tegelijkertijd ontkende en vreesde van haarzelf. Seks was nooit iets geweest waar ze naar uitzag, maar om daar de schuld van te krijgen voelde eenzijdig. Nu ze op haarzelf was en bezig was met Padwerk, leek aandacht voor dit deel van haarzelf net zo eng als altijd maar niet langer te ontwijken. M. had ingezien dat een belangrijk deel van haar ‘ja’ tegen het leven nog steeds verstrengeld was met haar ‘nee’ tegen seksualiteit zoals ze dat had ervaren in haar twee huwelijken. Haar exen beschuldigen om hun nadrukkelijke seksuele eisen leek geen echte mogelijkheid voor heling te bieden. Terwijl ze zich kwetsbaar voelde en vol angst begon M. te werken aan dit deel van haarzelf, zowel in groepstherapie als in individuele sessies.

M.’s reis naar haar seksualiteit nam haar terug naar haar vroege jeugd. Gedurende een serie sessies met haar Padwerk helper, herbeleefde ze de ervaringen van het kleine vierjarige meisje dat het heerlijk vond om op haar vaders schoot te zitten, zijn sterke armen om haar heen te voelen en zijn lichamelijke en emotionele warmte en energie te ervaren. In dit deel van de herbeleefde ervaring veranderde de aanvankelijke aantrekking en plezier plotseling in angst en vervolgens in verwarring en ineenstorting. M. wist zeker dat er geen openlijk seksueel misbruik had plaatsgehad, maar ze sloot zichzelf in helper sessies emotioneel en lichamelijk telkens af als ze terugging naar dat kleine meisje dat het heerlijk vond op haar vaders schoot te zitten. Dit was erg verwarrend. Was er iets vreselijk gebeurd dat ze onderdrukte? M.’s helper begon met haar te werken via Padwerklezing 119: ‘Beweging, bewustzijn, ervaring: plezier, de essentie van leven’:

“…het kind voelt intens genot in het contact met zijn of haar ouders (…) Maar zulke gevoelens worden betiteld als zondig en pervers. Het kind neemt deze ideeën al gauw over, zelfs als ze niet rechtstreeks geuit worden, omdat ze de atmosfeer en het bewuste en onbewuste denken van de volwassenen doordringen. Het resultaat van de labels ‘zondig en pervers’ is precies het tegenovergestelde van het beoogde effect. Het kind zou op natuurlijke wijze over deze gevoelens heengroeien, maar schuld, schaamte en angst zetten de ideeën vast in het onbewuste psychische leven; het wordt onmogelijk om met anderen om te gaan zonder de invloed van deze vroege gevoelens.”

Met de helderheid van de woorden van de Padwerk Gids over dit deel van haar verborgen emotionele conflicten werden M.’s aarzelende stapjes richting haar innerlijke seksualiteit grote schreden. Telkens weer stelde ze zich in sessies op één lijn met de intentie van haar hoger zelf om met zachte hand de schaamte weg te nemen die haar innerlijk kind voelde rond de reactie vanuit haar hele lichaam op haar vaders lichamelijke aanwezigheid. Haar verbazing groeide over de vreugde en sensualiteit die gevangen zat in haar angst en schuld. Het was alsof ze uit een diepe slaap ontwaakte. De mensen om haar heen begonnen zich te verwonderen over de levendige, sensuele vrouw die langzaam verscheen. Ze schreef zich in voor buikdanslessen, begon haar lichaam met meer liefde en zorg te behandelen en toonde die lichamelijke verbondenheid in haar therapiegroep met veel gepassioneerde knuffels en zelfs stoeien.

Padwerk biedt een praktische en bondige benadering van seksualiteit die begint bij de oorsprong van de diverse seksuele misvormingen die ons afhouden van een diepe vereniging van alle delen van ons wezen: daar waar de vitale seksuele energie zich afsplitst van liefde. De Padwerk Gids lezingen zijn een boeiende plattegrond voor de reis naar heelheid en het ware zelf. Je seksualiteit is geen wegblokkade en ook geen wegomlegging. Je seksualiteit ligt in de kern van je heling.

~

Padwerk over Seksualiteit 2001 © Brian Stokes

Brian T. N. Stokes

Brian Stokes is een Padwerk helper in Pittsboro, North Carolina, Verenigde Staten.  Hij geeft les in het Transformatie Programma in het Sevenoaks Pathwork Center in Madison, Virginia, en assisteert in een aantal Padwerk workshops.  Brian en zijn vrouw Mary geven ook individuele sessies in hun praktijk in North Carolina en in Sevenoaks.

]]>