Darmowa wycena

Zapoznamy si? z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualn? ofert? cenow? na optymalny dla Ciebie mix marketingowy - zupe?nie za darmo.

Dla zapytań z?o?onych pon. - pt. 8.00 - 16.00
odpowiadamy w ci?gu 1 godz.

Na pozosta?e pytania odpowiemy
nast?pnego dnia roboczego do 9.00

Wype?nij formularz i odbierz wycen?

Dla zapytań z?o?onych pon. - pt. 8.00 - 16.00
odpowiadamy w ci?gu 1 godz.

Na pozosta?e pytania odpowiemy
nast?pnego dnia roboczego do 9.00

Dlaczego warto wspó?pracowa? z Verseo

15% ?redni spadek wydatków ponoszonych przez naszych klientów

32% ?redni wzrost przychodów naszych klientów

96% naszych klientów przed?u?a wspó?prac?

6 mln miesi?czny zarz?dzany bud?et klientów

100+ certyfikowanych specjalistów

50+ gotowych strategii machine learning

Historie sukcesu

Dajemy si? lubi?!

"Nasza wspó?praca z Meble Teo to modelowy przyk?ad na to, jak zgrabnie ??czymy pog??bione relacje z klientami i skuteczno?? dzia?ania."

Maksymilian Bartkowiak
Marketing Development Manager