Wywiady

Nowsze artyku?y

Katarzyna Dworzyńska PR Calling
Wywiad z Katarzyn? Dworzyńsk? – Head of Business w PR Calling
Maciej Popio?ek

Do cyklu wywiadów do??cza nasza rozmowa z Katarzyn? Dworzyńsk? – jedn? z twarzy bran?y PR na polskim LinkedInie. To naprawd? […]

Wywiad z Jackiem K?osińskim – autorem bloga klosinski.net
Dominika M?czka

Fajny ma?y biznes krok po kroku Dominika M?czka: Cze?? Jacek, ciesz? si?, ?e mo?emy Ci? go?ci? na naszym blogowym pok?adzie […]

prawo i reklama
Wywiad z Bartoszem Wojciechowskim – Ekspertem obs?ugi prawnej przedsi?biorstw z bran?y nowoczesnych technologii.
Dominika M?czka

Prowadzenie sklepu internetowego to nie tylko praca nad zamówieniami, dopieszczaniem tekstów i zdj?? czy polepszaniem warstwy UXowej, by osi?ga? maksymalnie […]

pawe? tkaczyk wywiad
Wywiad z Paw?em Tkaczykiem – akuszerem storytellingu w Polsce
Dominika M?czka

Paw?a Tkaczyka przedstawia? nie trzeba. Od kilku lat uczy firmy i ca?e ?rodowisko marketingu w Polsce, ?e opowiadanie historii ma […]

Wywiad z Maciejem Blatkiewiczem – autorem bloga i kana?u Maciej Je
Dominika M?czka

Ostatnio mamy szcz??cie do ?wietnych blogerów, tote? kontynuujemy pass?. Tym razem b?dzie smacznie i aromatycznie. Wszystko za spraw? Macieja, który […]

Wywiad z Adamem Mas?owskim – autorem bloga poradnikprojektanta.pl
Dominika M?czka

Blogowanie – wci?? przekonujemy wszystkich naszych klientów i czytelników o warto?ci p?yn?cej z dzielenia si? warto?ciowym contentem na w?asnych stronach. […]

Wywiad z Ewelin? Dymek – zawodow? ilustratork?, która tworzy dla najlepszych
?ucja Stachura

Marketing to nie tylko tuzy bran?owych konferencji, prezesi firm analitycznych i narz?dzia ocieraj?ce si? o algorytmy przysz?o?ci. To tak?e… utalentowani […]

Wywiad z Damianem Sa?kowskim [CEO SENUTO]
Dominika M?czka

Kontynuuj?c nasz cykl wywiadów z interesuj?cymi osobami z bran?y, postanowili?my pozosta? w obszarze pozycjonowania stron. Damian Sa?kowski, Founder & CEO […]

Wywiad ze S?awomirem Czajkowskim [CEO Surfer SEO]
?ucja Stachura

Na kanwie naszych dobrych do?wiadczeń z narz?dziem Surfer SEO, postanowili?my zaprosi? do rozmowy S?awomira Czajkowskiego, wspó?za?o?yciela i obecnego CEO Surfera. […]