Verseo

W tej kategorii znajdziesz informacje zwi?zane stricte z nasz? firm? – z Verseo. Opowiadamy tutaj co u nas s?ycha?, kogo przyj?li?my do pracy, kogo po?egnali?my, gdzie si? przeprowadzili?my, jakie mamy certyfikaty. Poniewa? Verseo funkcjonuje w bardzo dynamicznej bran?y i zgodnie z tym mocno si? rozwija, sporo si? u nas dzieje. Ah no i uwielbiamy je?dzi? na ró?ne bran?owe konferencje i dzieli? si? co ciekawszym mi?skiem z Wami. :)

Nowsze artyku?y

transparentno??
Transparentno?? w Verseo
Maciej Popio?ek

Transparentno??. Biznesowe zakl?cie. Ka?dy je wypowiada, ale wi?kszo?ci nie wychodzi. Dlaczego tak si? dzieje, skoro idea jest z pozoru tak […]

ile zarabia specjalista google ads
Ile zarabia specjalista Google Ads w Verseo?
Maciej Popio?ek

Po opublikowaniu tekstu na temat p?ac w dziale SEO Verseo, dostali?my mnóstwo sygna?ów ?wiadcz?cych o tym, ?e by? to dobry […]

program partnerski verseo
Program partnerski Verseo
Izabela Pirańska

Jeste?my na rynku ju? 7 lat i w tym czasie uda?o nam si? zbudowa? grono naszych sta?ych klientów i wspó?pracowników. […]

Nowy adres siedziby Verseo!
Maciej Popio?ek

UWAGA! Nast?pi?a oficjalna zmiana adresu firmy Verseo. Od dzisiaj, na wszystkich fakturach wystawianych przez nas, a tak?e oficjalnych dokumentach, b?dzie […]

Facebook Blueprint – certyfikaty Facebook i przebieg egzaminów
Pawe? Skibiński

Od kilku lat Facebook udost?pnia specjalistom egzaminy w ramach programu Facebook Blueprint Certification. Certyfikaty te s? dedykowane specjalistom zarz?dzaj?cym kampaniami […]

Podsumowanie 2019 w Verseo
Krzysztof Mas?owski

Co roku pokazuj? Wam obroty i liczby si?gaj?ce do samych korzeni Verseo. I mog? z dum? stwierdzi?, ?e jak co […]

Hojna konkurencja? Nie przeszkadzaj jej!
Maciej Popio?ek

Prze?om roku to ?wietny czas na to, ?eby przystan?? i zastanowi? si? co dalej. Biznesy zwalniaj?, rozpalone do czerwono?ci kampanie […]

Darmowy kurs SEO online – codziennie jedna lekcja na Twoim e-mailu!
Maciej Popio?ek

Szukasz kursu SEO online? Darmowy kurs SEO online – codziennie jedna lekcja pozycjonowania stron na Twoim e-mailu!? Masz ?wietne produkty, […]

Verseo oficjalnym partnerem Facebooka
Jakub Michalak

W ostatnim czasie Facebook uruchomi? program skupiaj?cy ekspertów z ca?ego ?wiata, zajmuj?cych si? maksymalizowaniem efektywno?ci reklam, w?a?nie na tej platformie, […]