I tu Ci? mamy!

Oto pakiet webinarów, które pomog? Ci rozwin?? skrzyd?a w tym marketingowym ?wiecie.
P.S to te? okazja by pozna? naszych ekspertów troch? lepiej – chocia?by z tej wirtualnej perspektywy. ??

Zrealizowane

Twój content ma znaczenie

poziom: podstawowy

Verseo i LH.pl ??cz? si?y! Go?cinnie, w ramach cyklu spotkań o pozycjonowaniu z ekspertami SEO, wyst?pi?a Joanna Michalska - Executive SEO Specialist w Verseo. Tym razem na warsztat wzi?li?my content. Asia przez ponad godzin? opowiada?a: jak pisa?, a jak nie pisa?, gdzie pisa? i dlaczego trzeba.

Obejrzyj webinar

6 elementów skutecznej kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania

poziom: podstawowy

Naucz si? pozyskiwa? klientów w Internecie. Chcesz wiedzie? na jakich elementach nale?y nale?y si? skupi? projektuj?c kampani? Google Ads? W trakcie webinaru przedstawimy kluczowe czynniki wp?ywaj?ce na efektywno?? kampanii w odniesieniu do przeznaczonego bud?etu reklamowego.

Obejrzyj webinar

5 marketingowych wyzwań a biznes online w 2020 r.

poziom: zaawansowany

Rok 2020 wymusza na firmach dostosowanie si? do nowych realiów biznesowych. Tradycyjne offline'owe metody budowania brandu, lojalno?ci klientów i sprzeda?y s? mocno ograniczone.? Ale czy to dotyczy tak?e online?

Obejrzyj webinar

Jak tanio wej?? w biznes online?

poziom: podstawowy

Webinar dedykowany jest zarówno dla ma?ych jak i du?ych firm, które dotychczas prowadzi?y swój biznes wy??cznie offline, a teraz z dnia na dzień musz? przej?? do online. Podpowiemy jak szybko i tanio odnale?? si? w realiach biznesowych w czasie epidemii.

Obejrzyj webinar

Reklama Google Ads. Piekielnie kaloryczne narz?dzie reklamowe!

poziom: podstawowy

Obejrzyj webinar i dowiedz si? wi?cej o systemie reklamowym Google Ads. Wyja?nimy prosto i skutecznie jakie s? ró?nice pomi?dzy typami reklam w ramach kampanii Google Ads i omówimy najefektywniejsze formy prezentacji produktów i us?ug. Wszystko po to by? móg? zwi?kszy? swoje przychody i liczb? zamówień.

Obejrzyj webinar

Intro to Google Shopping: Merchant and Manufacturer Center

poziom: ?rednio zaawansowany

Streamline your Google Shopping Experience. Join this free webinar to learn directly from Google experts on how to get your products in front of more shoppers on the world’s most popular search engine.

Obejrzyj webinar

Rozkr?? promocj? sklepu online za pomoc? Google Ads!

poziom: podstawowy

Otwierasz sklep internetowy i szukasz sposobów promocji, a mo?e ju? dzia?asz na rynku od pewnego czasu ale czujesz, ?e móg?by? efektywniej zarz?dza? swoim bud?etem? Sprawd?, co w przypadku e-sklepów przynosi najlepsze efekty, a co si? po prostu nie sprawdza.

Obejrzyj webinar

[CSS Verseo] Kampania produktowa bez prowizji Google – a? 20% taniej!

poziom: ?rednio zaawansowany

Masz sklep internetowy? Chcesz si? reklamowa? efektywniej a zarazem taniej? Je?eli Twoja odpowied? brzmi TAK, we? udzia? w bezp?atnym webinarze Verseo, a dowiesz si? jak to zrobi?.

Obejrzyj webinar

Jak wystartowa? z pierwsz? kampani? Google Ads dla Twojej firmy?

poziom: podstawowy

Dowiedz si?, jak sprawnie uruchomi? kampani? Google oraz jak efektywnie wy?wietla? si? na kluczowe frazy dla Twojej firmy. Sprawd?, jak zarabia? wi?cej, nie trac?c milionów.

Obejrzyj webinar

Chcesz skutecznie wypromowa? swoje us?ugi?

poziom: podstawowy

Skieruj ofert? do grupy docelowej, zadbaj o widoczno?? oferty w wyszukiwarce, b?d? aktywny w socialach, poka? swoj? firm? na forach i portalach bran?owych. Nie wiesz jak to zrobi?? Podpowiemy!

Obejrzyj webinar

Jak przygotowa? firm? na nadej?cie sezonu sprzeda?owego?

poziom: ?rednio zaawansowany

15 praktycznych porad na BTS, Black Friday i Xmas. Dowiedz si?, co zrobi?, by w najgor?tszym okresie w roku zosta? zauwa?onym w sieci i jak uwag? odbiorców prze?o?y? na sprzeda?.

Obejrzyj webinar

Facebook Ads czyli reklama na Facebooku – krok po kroku

poziom: podstawowy

Jak stworzy? kampani? reklamow? na Facebooku, Instagramie lub Messangerze? Jak wybrac odpowiedni cel reklamowy, grup? odbiorców oraz format reklamy? Na te pytania znajdziesz odpowied? na tym webinarze.

Obejrzyj webinar